​​​​​​​Vanuit een huisstijl geef ik vorm aan sprekende en prikkelende uitingen. Ik pas huisstijlelementen op de juiste wijze toe, bewaak de stijl, en zoek waar nodig grenzen op. Voor het overbrengen van complexe of omvangrijke boodschappen kunnen illustraties en infographics helpend zijn. Ik maak deze voor je, passend bij de huisstijl. Illustraties versterken je boodschap en maken de uiting visueel aantrekkelijk. 

Ik voel me mede verantwoordelijk voor het eindresultaat en denk dan ook met je mee over tekst, beeld en opbouw. Door mijn communicatieachtergrond kan ik meer doen dan je gewend bent. 

folder • flyers• poster  advertentie • visitekaartje • briefpapier • e-mailhandtekening • jaarverslag  lesmethode  lesbrief • werkboek • handleiding • ​​​​​​​social media posts • nieuwsbrief
Back to Top